Novela zákona nepomůže lékařům ani zdravotnictví

Největším nedostatkem schvalovaného zákona o způsobilosti lékařů je promarněná příležitost zlepšit systém atestací, dát mladým lékařům šanci rychle a účelně získat oprávnění k samostatné práci.

Ve sněmovně se chystá schválení novely zákona o způsobilosti k výkonu povolání lékaře. Zákon v té podobě, ve které je připraven ke schválení, nepřinese očekávané zlepšení.

Sami autoři, tedy Česká lékařská komora a ministr zdravotnictví, neúspěch neskrývají. Komora by pro zákon nehlasovala, ministr uznává, že se nepovedl, ale schválit jej chce – bude mít splněný úkol.

Co jsme od novely očekávali? Přístupnější, vstřícnější a univerzálnější vzdělávací systém pro mladé lékaře (a také zubaře a lékárníky). Autoři doufali, že jednodušší a rychlejší specializační vzdělávání udrží doktory doma a ti nebudou odcházet do zahraničí.

Nechme stranou, nakolik by zkrácení předatestační přípravy o jeden rok přesvědčilo mladé lékaře, aby neodcházeli do zahraničí. Smutnou skutečností je, že novela specializační vzdělávání nezkracuje, ale v řadě případů naopak prodlužuje.

Lékaři si opakovaně stěžují, že je systém přípravy na atestace nepřehledný, nesrozumitelný a špatně se v něm orientují. V průzkumu České lékařské komory se jich většina vyjádřila pro jednotný systém administrace specializačního vzdělávání. Ministerstvo pro tento účel má svou organizaci – Institut postgraduálního vzdělávání. Ani zde novela nepřinese očekávanou změnu – překvapivě ponechává administrativu vzdělávacího systému roztříštěnou a ještě ji trochu komplikuje.

Ani naděje na racionálnější strukturu základních vzdělávacích kmenů a atestačních oborů se nenaplní. Struktura oborů zůstává prakticky bez změn, nešťastné zrušení jednoho z nejvíce potřebných základních oborů praktických dětských lékařů je doprovázeno naprosto absurdním zavedením nového základního oboru v chirurgii obličeje.

Nastavení systému specializačního vzdělávání zásadním způsobem ovlivňuje profesní životy stovek mladých lékařů. Po ukončení studií na lékařské fakultě se musí rozhodnout, ve kterém oboru budou atestovat, tedy čemu se s největší pravděpodobností budou v celém svém profesním životě věnovat. Špatně nastavený vzdělávací systém je může poškodit na celý život. Někteří se systému podřídí, vyberou si obor a budou se v něm roky vzdělávat, aby nakonec mohli samostatně pracovat. Jiné komplikovaný systém odradí a odejdou do zahraničí.

Chybně nastavená struktura oborů a délka vzdělávání má přímý dopad na zdravotní systém. Budou ještě více chybět lékaři, zvláště v některých oborech. Zrušení dětských praktiků nabourá plně funkční systém primární péče o děti včetně prevence a očkování. Dopady dnes schvalovaných chyb se objeví po mnoha letech, až do praxe nastoupí lékaři atestovaní podle nového systému (nejdříve v roce 2022), ale ještě více až ze systému budou odcházet lékaři vzdělaní podle systému starého, a nebude je mít kdo nahradit.

Pokud bude zákon schválen, ministr zdravotnictví splní úkol. Mnozí si myslí, že špatně, ale splnil. Lékaři se začnou hlásit do oborů podle tohoto zákona a na dalších deset či více let bude „novelizovaný“ systém zabetonován. Kdo by se chtěl pouštět do další novely nedávno novelizovaného zákona!

Správným a odpovědným řešení je včas přiznat neúspěch, neprospěšnou novelu odmítnout a pustit se do práce na skutečně potřebném a prospěšném řešení. Obávám se, že tolik odvahy a odpovědnosti můžeme očekávat jen s velkými pochybnostmi…

Milan Cabrnoch, 29. září 2016