Čím se zabývám – profesní profil

Vystudoval jsem Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze.

Jako dětský lékař jsem působil v Kolíně. Získal jsem dvě atestace z pediatrie, specializovanou způsobilost v oborech pediatrie (dětské lékařství) a praktické lékařství pro děti a dorost.

Během působení na Ministerstvu zdravotnictví jsem se podílel na vzniku legislativy veřejného zdravotního pojištění. Vedl jsem tým který vytvořil Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Podílel jsem se na zavedení kombinované kapitačně výkonové platby v primární péči.

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jsem pracoval jako místopředseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Podílel jsem se na vytváření programu Občanské demokratické strany pro zdravotnictví. Ve středočeském kraji jsem se účastnil vzniku koncepce nemocniční péče, který vedl k ustavení pěti oblastních nemocnic ve vlastnictví kraje a k úspěšné privatizaci ostatních nemocnic. Realizace koncepce umožnila smysluplný rozvoj lůžkové péče ve Středočeském kraji.

V Evropském parlamentu jsem působil především v oblasti sociální politiky a zdravotnictví. Byl jsem předsedou stálé delegace EP pro Arménii, Ázerbájdžán a Gruzii.

Deset let jsem byl členem Výkonné rady Občanské demokratické strany.

Podílel jsem se na vytvoření systému elektronických zdravotních knížek, který od roku  2001 využívají především pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Unikátní a inovativní systém využívá více jak 2,5 milionů pojištěnců, je v něm registrováno více jak 20.000 lékařů. Systém slouží ke sdílení a předávání zdravotních informací mezi lékaři a pacienty. Zvyšuje kvalitu a bezpečnost zdravotní péče a omezuje plýtvání ve zdravotnictví.