Izolace a kanténa

Izolace je nařízena osobám nemocným, tedy těm, kdo mají pozitivní PC test na Covid 19.

Karanténa je nařízena osobám, které byly v kontaktu s osobou pozitivní, ale samy pozitivní PCR test aktuálně nemají.

Příloha: aktuální metodický pokyn.

metodicky pokyn KHS aktualizace 29112021