Vyšetření zraku malých dětí

Nově od 1. července 2022 provádíme vyšetření zraku u malých dětí přístrojem Plusoptix. Vyšetření odhalí případné závažné vady zraku a umožní jejich včasné léčení. Umožní vyšetření malých dětí, které při … Read more