Tísňová péče

Přehledný článek popisuje stávající situaci v sociálních službách, příčiny a cesty jejich probíhající restrukturalizace. Dále se věnuje  podrobněji sociální službě tísňové péče, jejímu místu v paletě sociálních služeb,  soustředí se … Read more