Ceník

Ceník úkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Ceník je zpracován v souladu s vyhláškou č. 134/1998 Sb. a 396/2021 Sb. příloha č.2 odst. 9.

Administrativní výkon PLDD 200 CZK
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost rodičů,
zprávy pro soud apod. à 15 minut
250 CZK
Kopie zdravotnické dokumentace á 15 minut 250 CZK
Kopie zdravotnické dokumentace 1 strana 7 CZK
Výpis ze zdravotnické dokumentace pro sportovní prohlídku (pro vrcholový sport), bez nutnosti vyšetření 300 CZK
Opis očkovacího průkazu 400 CZK
Potvrzení pro pojišťovnu o proběhlém úrazu, posouzení pro účely odškodnění á 15 minut, bez nutnosti vyšetření 350 CZK
Cílené vyšetření pro sociální zabezpečení 428 CZK
Konzultace v problematice nesouvisející s poskytovanou zdravotní péčí (vybavení na dovolenou apod.) à 15 minut 400 CZK
Konzultace PLDD distanční 300 CZK
Vyšetření krevní skupiny na žádost (odběr + laboratoř) 800 CZK
Náušnice aplikace 1 300 CZK
Náušnice aplikace 2 600 CZK
Náušnice plastová 1 ks 300 CZK
Náušnice titan 1 ks 350 CZK
Klinické vyšetření pacienta pro vydání posudku
(připočte se k vydání posudku)
500 CZK
Posouzení zdravotního stavu pro přihlášku do mateřské školky, jeslí, bez nutnosti vyšetření 300 CZK
Posouzení zdravotního stavu pro školy (posudek je platný 2 roky), bez nutnosti vyšetření 300 CZK
Posouzení zdravotního stavu pro přihlášku na střední nebo vysokou školu 300 CZK
Posouzení zdravotního stavu pro účely krátkodobých brigád, práce s dětmi apod. (kromě práce v potravinářství), bez nutnosti vyšetření 250 CZK
Posouzení zdravotního stavu pro vydání potravinářského průkazu 250 CZK
Posouzení zdravotního stavu pro výkonnostní sport, bez nutnosti vyšetření 250 CZK
Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, bez nutnosti vyšetření 250 CZK
Potvrzení o prodělání COVID 19 150 CZK
Posouzení zdravotního stavu pro řidičský průkaz včetně vyšetření pacienta 500 CZK
Vystavení předpisu na žádost pacienta nebo zákonného zástupce, bez nutnosti vyšetření 100 CZK
Zapůjčení kojenecké váhy 1 den 25 CZK
Zapůjčení kojenecké váhy vratná záloha 1 000 CZK
Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace à 30 minut 400 CZK
Test Covid19 300 CZK
Epizoda péče 100 CZK
Komplexní vyšetření PLDD do 6 let 1 200 CZK
Opakované komplexní vyšetření PLDD do 6 let 900 CZK
Cílené vyšetření dítěte PLDD do 6 let 450 CZK
Kontrolní vyšetření PLDD do 6 let 350 CZK
Komplexní vyšetření PLDD nad 6 let 1 000 CZK
Opakované komplexní vyšetření PLDD nad 6 let 700 CZK
Cílené vyšetření dítěte PLDD nad 6 let 250 CZK
Kontrolní vyšetření PLDD nad 6 let 150 CZK
Vyšetření refrekce PlusOptix (zahrnuje vyšetření, poučení pacienta a administrativní výkon) 400 CZK
Streptest 300 CZK
Kvantitaivní stanovení CRP POC test 200 CZK
Kvantitativní stanovení hemoglobinu POC test 200 CZK
Vyšetření otoskopie 200 CZK
Odběr materiálu jiného než krev 100 CZK
Odběr krve ze žíly 100 CZK
Analýza moči chemicky (bez odběru) 50 CZK
Injekce i.m, s.c. nebo i.d. 50 CZK
Odstranění malých lézí kůže 150 CZK
Ošetření a převaz rány včetně ošetření kožních a podkožních afekcí do 10cm2 200 CZK
Edukační pohovor lékaře s nemocným nebo rodinou 300 CZK
Edukační pohovor lékaře s rodinou při očkování 500 CZK
Očkování na žádost pacienta do 6 let 500 CZK
Očkování na žádost pacienta nad 6 let 300 CZK
Očkování proti klíšťové encefalitidě – FSME 0,25 900 CZK
Očkování proti klíšťové encefalitidě – FSME 0,50 1 000 CZK
Očkování rotaviry Rotarix 1 900 CZK
Očkování Prevenar 13 1 600 CZK
Očkování Bexsero 2 200 CZK
Očkování Trumenba 2 100 CZK
Očkování Nimenrix 1 500 CZK
Očkování Menquadfi 1 500 CZK
Očkování Varicella do 6 let 1 800 CZK
Očkování Gardasil 9 3 700 CZK
Očkování Hepatitis A 720 1 200 CZK
Očkování Hepatitis A 1440 1 600 CZK