Ceník

Ceník úkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Posouzení zdravotního stavu pro přihlášku do mateřské školky, jeslí, bez nutnosti vyšetření 200 CZK
Posouzení zdravotního stavu pro přihlášku na střední nebo vysokou školu – posouzení zdravotního stavu bez ohledu na množství přihlášek, bez nutnosti vyšetření 300 CZK
Posouzení zdravotního stavu pro účely krátkodobých brigád, práce s dětmi apod. (kromě práce v potravinářství), bez nutnosti vyšetření 200 CZK
Posouzení zdravotního stavu pro školy (posudek je platný 2 roky), bez nutnosti vyšetření 200 CZK
Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, bez nutnosti vyšetření 200 CZK
Posouzení zdravotního stavu pro vydání potravinářského průkazu 200 CZK
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost rodičů, zprávy pro soud apod. à 15 minut 200 CZK
Výpis ze zdravotní dokumentace pro sportovní prohlídku (pro vrcholový sport), bez nutnosti vyšetření 200 CZK
Posouzení zdravotního stavu pro výkonnostní sport, bez nutnosti vyšetření 200 CZK
Vystavení předpisu na žádost pacienta nebo zákonného zástupce, bez nutnosti vyšetření 100 CZK
Opis očkovacího průkazu 300 CZK
Potvrzení pro pojišťovnu o proběhlém úrazu, posouzení pro účely odškodnění á 15 minut, bez nutnosti vyšetření 300 CZK
Vyšetření pacienta pro vydání posudku* 300 CZK
Posouzení zdravotního stavu pro řidičský průkaz včetně vyšetření pacienta 500 CZK
Vstupní prohlídka (krátkodobé brigády mimo potravinářství) 400 CZK
Očkování na žádost pacienta (nezahrnuje očkovací látku) 250 CZK
Vyšetření CRP 200 CZK
Vyšetření hemoglobin 200 CZK
Vyšetření Strep-test 300 CZK
Odběr krve u dítěte do 6 let 400 CZK
Odběr krve u dítěte nad 6 let 300 CZK
Vyšetření krevní skupiny na žádost (odběr + laboratoř) 700 CZK
Konzultace v problematice nesouvisející s poskytovanou zdravotní péčí (vybavení na dovolenou apod.) à 15 minut 250 CZK

* Lékař posoudí, zda může vydat žádané potvrzení bez vyšetření pacienta; pokud ne, přičte se cena posudku k ceně za prohlídku.

Piercing systémem Blomdahl

Náušnice 1 aplikace 300 CZK
Náušnice 2 aplikace 600 CZK
Náušnice plastová 5mm 1 ks 300 CZK
Náušnice plastová 4mm 1 ks 200 CZK
Náušnice titanová 300 CZK