Osobní údaje a jejich ochrana ve stavu nouze

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví uspořádal 14. května 2020, tedy v době, kdy vládní opatření neumožňovala řádné vzdělávací programy, další ze seminářů zaměřených na ochranu osobních údajů formou webináře. Seminář je zařazen do volného cyklu určeného pověřencům pro ochranu osobních údajů ve zdravotnických zařízeních.

Webinář, který vedl RNDr. Karel Neuwirt, první předseda ÚOOU, byl věnován tématice ochrany osobních údajů v době nouze, kdy je společnost řízena a ovlivňována nařízeními vlády vydanými v souvislosti se šířením nového viru z Číny.

V době, kdy je řada svobod omezena či zapovězena, je potřeba stejně jako jindy, nebo možná i více, chránit soukromí občanů. Tématem se zabývají nejen čeští odborníci, ale i odborníci v jiných zemích. K tématu vydala řadu dokumentů i Evropská unie a Rada Evropy.

Prakticky celý svět hledá nejlepší způsob, jak se s novým virem vypořádat. V tomto hledání hrají podstatnou roli informace, mezi nimi také informace o zdravotním stavu konkrétních osob, tedy citlivé osobní údaje. Na stole leží otázka, zda můžeme úspěšně hledat řešení, a současně dostatečně chránit lidská práva občanů, mezi jinými i důležité právo na ochranu soukromí. Pokud se ukáže jako nezbytné některá práva omezit, musíme myslet na to, zda a jak se k nim po zklidnění epidemiologické situace vrátíme.

Vlády přijímají řadu opatření, postavených na práci s osobními údaji občanů. Jde o testy a jejich výsledky, karantény, kontakty osob mezi sebou, onemocnění a jeho průběh. Další data se sbírají formou nejrůznějších aplikací, jako je například tzv. Chytrá karanténa či eRouška. Řada zkušeností ukazuje, jak citlivé jsou informace například jen o tom, že byla některé rodina testována, že je spolupracovník v karanténě či že soused onemocněl.

Podstatnou podmínkou úspěšnosti většiny vládních nařízení je důvěra občanů k nim. Aby vláda takovou důvěru občanů získala a udržela, je potřeba věci otevřeně komunikovat, vysvětlit jasně a srozumitelně proč jsou ta která opatření přijímána a proč jsou ty které informace sbírány a zpracovávány. Vláda musí dát jasné záruky, že informace budou sbírány jen v míře skutečně nezbytné, že budou zpracovávány pouze tak, jak je pro boj s virem potřeba a že budou po využití vymazány, nebudou používány k jiným účelům a nedostanou se do nepravých rukou.

Základní lidská práva musí být dodržována a nesmí být porušována, nebezpečí šíření nového viru k tomu rozhodně není dostatečným důvodem. Podle některých odborníků hrozí, že v době ohrožení virem se budou porušovat pravidla ochrany osobních údajů, nebude dodržována zásada jejich minimalizace (sbírat jen ty informace, které jsou skutečně nezbytné). Ochrana soukromí v žádném případě nemůže představovat překážku při záchraně životů.  Na základních principech se odborníci shodují, stejně tak jako se shodují na potřebě velké ostražitosti, se kterou musíme k práci se soukromím ve zdravotnictví zvláště v této nelehké době přistupovat.