Telemedicína pro samouky

Naprosto nová situace ve společnosti, vyvolaná novým virem z Číny, s sebou přinesla mimo jiných změn i zásadní až revoluční změnu ve vnímání nového a doposud u nás značně opomíjeného … Read more

Osobní údaje a jejich ochrana ve stavu nouze

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví uspořádal 14. května 2020, tedy v době, kdy vládní opatření neumožňovala řádné vzdělávací programy, další ze seminářů zaměřených na ochranu osobních údajů formou webináře. Seminář je … Read more

Elektronické zdravotnictví v ČR, říjen 2019

Elektronizace či digitalizace je jedním z nejfrekventovanějších termínů nejen ve zdravotnictví. Více či méně přínosné a více či méně srozumitelné plány na elektronizaci nás obklopují doslova na každém kroku a … Read more